Fermierii care cultivă legume în spații protejate în extrasezon pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului român.

Un nou sprijin financiar pentru fermierii români

În ultimele zile, Guvernul României a luat măsuri concrete pentru a susține producția de legume în spații protejate în perioada de extrasezon (toamnă-iarnă 2023-2024). Hotărârea de Guvern HG 846/2023 a stabilit acordarea unui ajutor de minimis care poate ajunge la 1.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de spațiu protejat, și este disponibil pentru toți fermierii din țară.Iată mai multe detalii despre acest sprijin financiar semnificativ.

Această hotărâre de Guvern vine cu o veste bună pentru producătorii de legume, deoarece sprijinul financiar se aplică pentru diverse tipuri de legume cultivate în spații protejate. Printre legumele eligibile se numără tomatele, ardeii, castraveții, fasolea păstăi, salata, spanacul și ceapa verde. Această diversitate permite fermierilor să aleagă culturile care se potrivesc cel mai bine cu specificul lor agricol.

Cine poate beneficia de acest sprijin financiar?

Sprijinul financiar oferit de HG 846/2023 este accesibil unui spectru larg de beneficiari din sectorul agricol. Acest lucru include producători agricoli persoane fizice cu atestat corespunzător, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și producători agricoli persoane juridice.

Care sunt criteriile eligibile pentru fermieri?

Fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate pentru a putea intra în posesia sprijinului financiar:

– să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturi: tomate, ardei gras şi/ sau lung și/ sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

– să marcheze suprafața cultivată, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul…, Direcția pentru Agricultură a Județului…/ MunicipiuluiBucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/ 70 cm;

– să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii de legume, respectiv:- 3.000 kg/ 1.000 mp- pentru cultura de tomate;- 2.000 kg/ 1.000 mp- pentru cultura de ardei gras şi/ sau lung și/ sau gogoșar;- 4.000 kg/ 1.000 mp- pentru cultura de castraveți;- 1.500 kg/ 1.000 mp- pentru cultura de fasole păstăi;- 10.000 plante/ 1.000- mp pentru cultura de salată;- 1.000 kg/ 1.000 mp- pentru cultura de spanac;- 100.000 bulbi/ plante/ 1.000 mp- pentru cultura de ceapă verde;

– să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile de care aparțin suprafețele cultivate cu legume;

– să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, avizat de oficiile fitosanitare județene;

– să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

– să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

De ce acte aveți nevoie pentru a intra în posesia banilor?

Pentru a primi banii, fermierii trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele acte:

– copie a B.I./ C.I. al/ a solicitantului sau al/ a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant- legal/ împuternicit;

– copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

– împuternicire/ procură notarială şi o copie a B.I./ C.I. al/ a unui reprezentant, după caz;

– copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului/ Registrul naţional al asociațiilor şi fundațiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

– dovadă cont activ bancă/ trezorerie;

– Adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Sursă: avocatnet.ro