Cazinourile şi sălile cu jocuri de noroc nu mai ce căuta lângă şcoli, locuri de joacă, bănci şi aşezăminte culturale sau religioase. Senatorii au votat proiectul care prevede că nu se mai pot obţine autorizaţii la mai puţin de 300 de metri de aceste locuri. În anumite condiții, jocurile de noroc se vor putea organiza în cinematografe, săli de sport sau case de cultură. Trebuie să existe însă o intrare separată pentru clienți, iar accesul minorilor să fie restricționat total. Investitorii jocurilor de noroc au la dispoziție un an să se mute din sediile actuale, dacă legea va fi adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis. 

Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care prevede că nu pot fi obţine autorizaţii pentru jocurile de noroc în spaţii aflate în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali de şcoli, locuri de joacă pentru copii, bănci, aşezăminte culturale, sănătate sau religioase.

Iniţiativa legislativă a USR care modifică ordonanţa de urgenţă a Guvernului 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

„La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) spaţiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spaţiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituţii de credit sau unor instituţii financiare nebancare, unor aşezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură  şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor”, arată un amendament admis la raportul favorabil al comisiilor adoptat dde către plenul Senatului.