Dacă te căsătorești și îți schimbi numele, ai nevoie de un duplicat al permisului de conducere.

MOTIVUL SOLICITARII – pierdut, furat, deteriorat sau în cazul schimbării numelui, înainte de expirarea valabilităţii administrative:

1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu (împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);

2) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;

3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife)

4) Permisul de conducere în original (în cazul motivului deteriorare).

Duplicatul se eliberează pe perioada de valabilitate a documentului preschimbat.

Doar într-o singură situație e nevoie de adeverință de la medic: dacă vreți și prelungirea permisului

Pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă este necesar să prezentați și documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală).

Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere se depune personal de către titular la oricare serviciului public comunitar regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 01 ianuarie 2009., însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Permisul se ridică personal de titular, de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere.

Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după data de 01 ianuarie 2009., însoțită de celelalte documente, poate fi transmisă și prin poșta electronica pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior . Pentru ridicarea noului permis de conducere, titularul trebuie să se prezinte și să depună personal, la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost initial transmise (scanat).

Lista unitaților autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here